Catalunya: Alliberat un habitatge buit a Olot

L’assemblea d’indignats d’Olot ha decidit emprendre aquesta acció després de fer-se pública
la dada de desnonaments a la demarcació de Girona. Actualment, cada dia, 8 famílies són
desnonades de casa seva. Això implica quedar-se sense casa i, amb l’actual llei hipotecària,
mantenir el deute amb l’entitat bancària, cosa que encara agreuja més la situació, ja que la
família ha de pagar un habitatge nou a més a més que ha de continuar pagant el deute que va
adquirir per l’habitatge anterior, ara propietat de l’entitat bancària.


Aquesta situació d’injustícia es produeix en un marc legal que, en comptes de garantir el dret
a l’habitatge, tal com manen les lleis estatals i internacionals, ha blindat el poder dels
bancs, que especulen amb el preu de l’habitatge, mantenen milers d’habitatges sota la seva
propietat i exigeixen hipoteques exorbitants que lliguen a les famílies a un deute gairebé
vitalici.
A Olot, hi ha actualment 1.208 habitatges buits, 1.091 dels quals, sense justificació.
Aquesta situació no es produeix en un context d’escassetat d’habitatges, sinó en un context
d’especulació premeditada i a gran escala. Les entitats bancàries, amb la complicitat dels partits
polítics que han ostentat el govern les darreres dècades, s’han fet les lleis a mida per tal de blindar
aquest model especulatiu, que nega els drets fonamentals de les persones. Actualment, a Olot hi ha
més d’un miler d’habitatges buits tancats per especular. L’alliberament d’aquest habitatge que es
realitza avui, doncs, s’ha d’entendre com un acte de desobediència civil en la línia de denunciar
aquesta situació absolutament injusta i inhumana. L’edifici, per tant, es posarà a disposició de la
gent que realment ho necessita: Les famílies desnonades.

Persones Indignades de La Garrotxa