Comunicat de la Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura davant de la mort sota custòdia policial de Juan Pablo Torroija el passat dia 14 de juliol a Girona

Davant la mort de Juan Pablo Torroija el passat 14 de juliol a l’Hospital Trueta de Girona, la Coordinadora Catalana per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura vol constatar:

· La mort de Juan Pablo és, malauradament, un nou cas de mort sota custòdia policial que cal afegir a la dotzena de morts ocorregudes al llarg de l’any 2012 a tot l’Estat (Màlaga, Badajoz, Barcelona, Madrid…). És significativament preocupant que durant els mesos transcorreguts del 2012 ja s’hagin doblat el nombre de persones mortes sota custòdia en relació a l’any passat: aquesta realitat posa en qüestió l’efectivitat de l’obligació de l’Estat a l’hora d’assegurar la integritat física i psíquica de tota persona en situació de privació de llibertat.

· En la investigació de la mort de Juan Pablo hi ha aspectes encara no esclarits que qüestionen la versió oficial i que posen de manifest una possible negligència en la cadena de custòdia, atenent que van transcórrer 19 minuts fins que va detectar-se l’intent de suïcidi. Al seu torn, cal destacar que elsincomprensibles errors i injustificats retards a l’hora d’informar la família, així com la poca sensibilitat mostrada per les instàncies implicades han fet créixer encara la sensació d’impunitat i la percepció d’opacitat.

· L’única alternativa és una investigació prompta, rigorosa i eficaç, tal i com recomanen elsorganismes internacionals de promoció i defensa dels drets humans, on participin els advocats de la família. Una investigació que esclareixi tot dubte i que garanteixi una transparència informativa no només exigible, sinó imprescindible, davant la gravetat d’uns fets que van acabar amb la mort de Juan Pablo Torroija. Davant els dèficits detectats en la cadena de custòdia i informació, cal rigor i rebutjar tot intent difamatori que pretengui minimitzar la mort, sota custòdia policial, d’un ciutadà que va entrar amb vida a comissaria.

La Coordinadora resta obertament a disposició de la família, a qui trasllada el seu condol i la seva solidaritat, per assolir aquests objectius.

 

Barcelona, a 7 d’agost de 2012